logo_ul

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

KATEDRA OŚWIECENIA

I LITERATURY STOSOWANEJ

logo_klito

kierownik Katedry:
prof. dr hab. Wiesław Pusz

pracownicy:
dr hab. Agnieszka Maria Kobrzycka
dr Lidia Ignaczak
dr Marzena Karwowska
dr Joanna Raźny

doktoranci:
mgr Magdalena Górowska
mgr Jowita Podwysocka-Modrzejewska
mgr Dominika Stachlewska
mgr Magdalena Wolak

Koło Naukowe Miłośników Oświecenia:
- Statut Koła
- Władze Koła
- Działalność Koła
- Konferencja 8-9 maja 2014

 

© Copyright by KLiTO


dr Joanna Raźny

o sobie:

W 1994 roku ukończyłam filologię polską na UŁ (specjalizacja nauczycielska), a w 1997 roku Kolegium Języków Obcych UŁ (sekcja języka francuskiego). W latach 1995-1998 byłam słuchaczką studium doktoranckiego UŁ. W 1999 roku zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski UŁ. Tytuł doktora nauk humanistycznych o specjalizacji literaturoznawczej uzyskałam w 2004 roku – na podstawie rozprawy Twórczość Wacława Grubińskiego. W kręgu zależności i fascynacji, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Pusza. Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Literatury i Tradycji Oświecenia UŁ. Moje zainteresowania naukowe obejmują literaturę polską z przełomu XIX i XX wieku, a w tym obszarze zwłaszcza twórczość epigonów i polemicznych kontynuatorów „przybyszewszczyzny”. Na marginesie prac badawczych zajmuje się przekładami z literatury francuskiej – dawnej i współczesnej.

publikacje:

 • Bohater opowiadań Ludwika Stanisława Licińskiego – „Z pamiętnika włóczęgi”. „Prace Polonistyczne”, Seria LIII, 1998, s. 119-157.
 • Zapomniany „Mistrz słowa”. O życiu i twórczości Wacława Grubińskiego. „Prace Polonistyczne”, Seria LIV, 1999, s. 107-132.
 • Modernistyczny okres twórczości Wacława Grubińskiego. Pod patronatem Przybyszewskiego. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 6, 2003, s. 189-218.
 • W kręgu alkowy. O międzywojennej twórczości Wacława Grubińskiego. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 8, 2006, s. 263-278.
 • O emigracyjnych losach Wacława Grubińskiego. „Pamiętnik Literacki” XCVII, 2006, z. 4, s. 239-249.
 • O „Leninie” Wacława Grubińskiego. [W zb.:] Dramat w historii, historia w dramacie. Pod red. K. Latawiec, R. Stachury-Lupy, J. Waligóry. Przy współprac. E. Łubieniewskiej. Kraków 2009, s. 170-178.
 • Wacława Grubińskiego gry z odbiorcą (na przykładzie „szkicu do noweli” „Pan Barnaba, Maciuś, panicz i piernik”). „Prace Polonistyczne”, Seria LXIV, 2009, s. 217-222.
 • Wacław Grubiński – szkic do portretu. „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 4,
  s. 149-174.
 • Paradoksy rewolucji. O jednoaktówce „Domino Madame du Barry” Wacława Grubińskiego. „Prace Polonistyczne”, Seria LXV, 2010, s. 195-206.
 • Czy rewolucja musi pożreć swoje dzieci? Wybrane aspekty antyrewolucyjnego światopoglądu Wacława Grubińskiego (na przykładzie komedii „Lenin”). „Prace Polonistyczne”, Seria LXVI, 2011, s. 253-270.

prace translatorskie:

 • Stéphanie Félicité de Genlis, Cudowny szafir, czyli talizman szczęścia. Powiastka wschodnia. Przełożyła z francuskiego Joanna Raźny. „Prace Polonistyczne”, Seria LXII, 2007, s. 171-191.
 • Octave Mirbeau, Epidemia. Farsa w jednym akcie. Przełożyła z francuskiego Joanna Raźny. „Prace Polonistyczne”, Seria LXIII, 2008, s. 161-208.
 • Stéphanie Félicité de Genlis, Cudowny szafir, czyli talizman szczęścia. Powiastka wschodnia. Przełożyła z francuskiego i opracowała Joanna Raźny. Aneksem opatrzył Wiesław Pusz. Łódź 2008, ss. 61. (Edycja dwujęzyczna).
 • Octave Mirbeau, Epidemia. Farsa w jednym akcie. Przełożyła z francuskiego, przedmową i przypisami opatrzyła Joanna Raźny. Łódź 2009, ss 82. (Edycja dwujęzyczna).Joanna Raźny

dr Joanna Raźny
adiunkt

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Oświecenia
i Literatury Stosowanej

adres:
Pomorska 171/173
 90-236 Łódź

kontakt:
42 665 52 24
oswiecenie.ul@gmail.pl

Sekretariat Katedr
Polonistycznych

42 665 52 13
42 665 52 14
fpolsekr@uni.lodz.pl